తెలంగాణా అవుట్ సోర్సింగ్ జాబ్స్ | Latest Jobs In Telugu | TG Outsoursing Jobs 2024

TG Outsoursing Jobs 2024: Hello Aspirants.. నిరుద్యోగ అభ్యర్థులకు ప్రముఖ ప్రభుత్వ సంస్థ అయినటువంటి తెలంగాణా అవుట్ సోర్సింగ్ డిపార్ట్మెంట్ నుండి 32 Office Subordinate, Computer Operator, Theatre Assistant, Lab Attendar పోస్టులతో భారీ రిక్రూట్మెంట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల కావడం జరిగింది. ఈ రిక్రూట్మెంట్ కి సంబందించిన అర్హతలు, వయస్సు, జీతం, పరీక్ష విధానం వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ ఆర్టికల్ చదివిన తెలుసుకొని ఈ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలకు Apply చెయ్యండి. 👉 … Read more

తెలంగాణా ప్రభుత్వం నుండి 600Govt జాబ్స్ విడుదల | Latest Govt Jobs | Singareni Jobs 2024

Latest Govt Jobs 2024: Hello Aspirants.. నిరుద్యోగ అభ్యర్థులకు ప్రముఖ ప్రభుత్వ సంస్థ అయినటువంటి సింగరేణి (SCCL) నుండి 599 Management Trainee, Assistant Foreman Trainee, Fitter Trainee, ఇతర పోస్టులతో భారీ రిక్రూట్మెంట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల కావడం జరిగింది. ఈ రిక్రూట్మెంట్ కి సంబందించిన అర్హతలు, వయస్సు, జీతం, పరీక్ష విధానం వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ ఆర్టికల్ చదివిన తెలుసుకొని ఈ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలకు Apply చెయ్యండి. 👉 ఈ ఉద్యోగాలను … Read more

TSRTC లో 3,000 పోస్టుల భర్తీ | TSRTC Recruitment 2024 | Latest Jobs In Telugu

TSRTC Recruitment 2024: Hello Aspirants.. నిరుద్యోగ అభ్యర్థులకు ప్రముఖ ప్రభుత్వ సంస్థ అయినటువంటి తెలంగాణా రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (TSRTC) నుండి 3,000 Driver, conductor పోస్టులతో భారీ రిక్రూట్మెంట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేస్తున్నారు. ఈ రిక్రూట్మెంట్ కి సంబందించిన అర్హతలు, వయస్సు, జీతం, పరీక్ష విధానం వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ ఆర్టికల్ చదివిన తెలుసుకొని ఈ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలకు Apply చెయ్యండి. 👉 ఈ ఉద్యోగాలను విడుదల చేసిన ప్రభుత్వ సంస్థ: … Read more

తెలంగాణా ప్రభుత్వం 300+ Govt జాబ్స్ విడుదల | Latest Govt Jobs 2024 | Singareni Jobs 2024

TS – 300+ Govt Jobs 2024: Hello Aspirants.. నిరుద్యోగ అభ్యర్థులకు ప్రముఖ ప్రభుత్వ సంస్థ అయినటువంటి సింగరేణి (SCCL) నుండి 327 Management Trainee, Assistant Foreman Trainee, Fitter Trainee, ఇతర పోస్టులతో భారీ రిక్రూట్మెంట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల కావడం జరిగింది. ఈ రిక్రూట్మెంట్ కి సంబందించిన అర్హతలు, వయస్సు, జీతం, పరీక్ష విధానం వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ ఆర్టికల్ చదివిన తెలుసుకొని ఈ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలకు Apply చెయ్యండి. 👉 … Read more

10th అర్హతతో అవుట్ సోర్సింగ్ జాబ్స్ | Latest Jobs In Telugu | TS Outsoursing Jobs 2024

Telangana Outsoursing Jobs 2024: Hello Aspirants.. నిరుద్యోగ అభ్యర్థులకు ప్రముఖ ప్రభుత్వ సంస్థ అయినటువంటి తెలంగాణా అవుట్ సోర్సింగ్ డిపార్ట్మెంట్ నుండి 32 Data Entry Operator, Office Subordinate, Computer Operator, Theatre Assistant, Lab Attendar పోస్టులతో భారీ రిక్రూట్మెంట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల కావడం జరిగింది. ఈ రిక్రూట్మెంట్ కి సంబందించిన అర్హతలు, వయస్సు, జీతం, పరీక్ష విధానం వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ ఆర్టికల్ చదివిన తెలుసుకొని ఈ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలకు … Read more

TSRTC లో 2000 డ్రైవర్ కమ్ కండక్టర్ పోస్టులు భర్తీ | Latest Jobs In Telugu | TSRTC Notification 2024

TSRTC Jobs Notification 2024: Hello Aspirants.. నిరుద్యోగ అభ్యర్థులకు ప్రముఖ ప్రభుత్వ సంస్థ అయినటువంటి తెలంగాణా రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (TSRTC) నుండి 2,000 drvier cum conductor పోస్టులతో భారీ రిక్రూట్మెంట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల కావడం జరిగింది. ఈ రిక్రూట్మెంట్ కి సంబందించిన అర్హతలు, వయస్సు, జీతం, పరీక్ష విధానం వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ ఆర్టికల్ చదివిన తెలుసుకొని ఈ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలకు Apply చెయ్యండి. 👉 ఈ ఉద్యోగాలను విడుదల … Read more

సింగరేణిలో 327 పోస్టులకు ఫుల్ నోటిఫికేషన్ విడుదల | Latest Govt Jobs 2024 | Singareni Jobs Notification 2024

Sinagreni Jobs Notification 2024: Hello Aspirants.. నిరుద్యోగ అభ్యర్థులకు ప్రముఖ ప్రభుత్వ సంస్థ అయినటువంటి సింగరేణి (SCCL) నుండి 327 Management Trainee, Assistant Foreman Trainee, Fitter Trainee, ఇతర పోస్టులతో భారీ రిక్రూట్మెంట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల కావడం జరిగింది. ఈ రిక్రూట్మెంట్ కి సంబందించిన అర్హతలు, వయస్సు, జీతం, పరీక్ష విధానం వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ ఆర్టికల్ చదివిన తెలుసుకొని ఈ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలకు Apply చెయ్యండి. 👉 ఈ ఉద్యోగాలను … Read more

సింగరేణిలో 327 పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ | Singareni Jobs Notification 2024 | Latest Jobs In Telugu

Singareni Jobs Notification 2024: Hello Aspirants.. నిరుద్యోగ అభ్యర్థులకు ప్రముఖ ప్రభుత్వ సంస్థ అయినటువంటి సింగరేణి (SCCL) నుండి 327 Management Trainee, Assistant Foreman Trainee, Fitter Trainee, ఇతర పోస్టులతో భారీ రిక్రూట్మెంట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల కావడం జరిగింది. ఈ రిక్రూట్మెంట్ కి సంబందించిన అర్హతలు, వయస్సు, జీతం, పరీక్ష విధానం వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ ఆర్టికల్ చదివిన తెలుసుకొని ఈ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలకు Apply చెయ్యండి. 👉 ఈ ఉద్యోగాలను … Read more

తెలంగాణా జిల్లా కోర్టు Govt జాబ్స్ విడుదల | Latest Govt Jobs 2024 | Telangana District Court Jobs 2024

Telangana District Court Govt Jobs: Hello Aspirants.. నిరుద్యోగ అభ్యర్థులకు ప్రముఖ ప్రభుత్వ సంస్థ అయినటువంటి తెలంగాణా జిల్లా కోర్టుల నుండి 09 జిల్లా జడ్జి పోస్టులతో భారీ రిక్రూట్మెంట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల కావడం జరిగింది. ఈ రిక్రూట్మెంట్ కి సంబందించిన అర్హతలు, వయస్సు, జీతం, పరీక్ష విధానం వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ ఆర్టికల్ చదివిన తెలుసుకొని ఈ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలకు Apply చెయ్యండి. 👉 ఈ ఉద్యోగాలను విడుదల చేసిన ప్రభుత్వ సంస్థ: … Read more

TSRTC లో 3,000 కండక్టర్, డ్రైవర్ పోస్టుల భర్తీ | TSRTC Notification 2024 | Latest Govt Jobs 2024

TSRTC Notification 2024: Hello Aspirants.. నిరుద్యోగ అభ్యర్థులకు ప్రముఖ ప్రభుత్వ సంస్థ అయినటువంటి తెలంగాణా రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (TSRTC) నుండి 3,000 Conductor, Driver పోస్టులతో భారీ రిక్రూట్మెంట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల కావడం జరిగింది. ఈ రిక్రూట్మెంట్ కి సంబందించిన అర్హతలు, వయస్సు, జీతం, పరీక్ష విధానం వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ ఆర్టికల్ చదివిన తెలుసుకొని ఈ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలకు Apply చెయ్యండి. 👉 ఈ ఉద్యోగాలను విడుదల చేసిన ప్రభుత్వ … Read more

error: Content is protected !!